ПОСЛУГИ

КОНСАЛТИНГ

«Бюрократизація» діяльності компанії

Розробка і формалізація стратегії (Місія, Бачення, Стратегія)

Розробка і впровадження системи стратегічного планування

Розробка і впровадження системи операційного планування і управління

Розробка і впровадження політик, процедур, технологічних карт та інших внутрішніх нормативних документів

Розробка, впровадження, аудит системи ризик-менеджменту в компанії

Впровадження стандартів управління ризиками Компанії

Розробка і впровадження системи управлінського обліку

Аналіз ефективності діяльності Компанії

БІЗНЕС-ПРОЦЕСИ

Розробка і оптимізація бізнес-процесів Компанії

Реінжиніринг бізнес-процесів у рамках зміни стратегії Компанії

Розробка і впровадження політик, процедур, технологічних карт та інших внутрішніх нормативних документів

Впровадження процедур планування і бюджетування

Розробка і впровадження системи мотивації на базі KPI підрозділів та працівників

УПРАВЛІННЯ

Аудит стратегії компанії

Впровадження системи стратегічного і операційного планування і управління

Впровадження внутріфірмових політик, процедур, технологічних карт

Розробка ключових показників діяльності підрозділів і персоналу (KPI)

Підвищення ефективності діяльності Компанії Розробка і впровадження системи управлінського обліку

СТРАХУВАННЯ

(для власників і топ-менеджерів страхових компаній):

Аудит (розробка) нормативної бази компанії на відповідність вимог законодавства

Комплексні послуги з супроводу операційної діяльності Компанії

Розробка страхових продуктів і програм страхування